XXXVI Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego | Wiadomości

Strona główna

XXXVI Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

7 grudnia 2017
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

30 listopada odbyła się XXVI sesja Rady Powiatu Nowotarskiego. Sesja rozpoczęła się  uroczyście - Pani Maria Sendrowicz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu została odznaczona Krzyżem Małopolski - Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego. Odznaczenie przyznane w uznaniu zasług za zaangażowanie w  działania na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy i Stowarzyszeniu Lepsza Przyszłość Nowego Targu wręczył w imieniu marszałka radny wojewódzki Stanisław Barnaś. Wzruszona Dyrektor podziękowała za odznaczenie i za wszystkie lata współpracy przebiegającej w atmosferze pomocy i przyjaźni - jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i uwieńczenie 30 lat pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy – dodała dyrektor.

Po wręczeniu odznaczenia miało miejsce kolejne ważne wydarzenie Starosta Nowotarski Krzysztof Faber wręczył Pani Jolancie Bakalarz nominację na kolejne 5 lat sprawowania funkcji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu.  Przy tej okazji podziękował za pracę i zaangażowanie Pani Jolanty Bakalarz, i życzył następnych lat powodzenia w realizacji planów i satysfakcji z pracy, która nie jest łatwa ale bardzo potrzebna. Jolanta Bakalarz stanowisko kierownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu piastuje od 2008 roku.

Po zakończeniu części uroczystej Radni powiatowi przystąpili do dalszych obrad. Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym, zostały zgłoszone zapytania na temat rozstrzygniętego niedawno otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu nowotarskiego. Odpowiedzi na postawione pytanie  udzielił Naczelnik Wydziały Organizacyjnego Robert Bełtowski uczestniczący w pracach komisji konkursowej. Odpowiadając wyjaśnił, że w przyszłym roku w powiecie będzie działać 8 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
4 z nich będą prowadzone przez organizacje pożytku publicznego. Otwarty konkurs ofert  wygrało Stowarzyszenie Sursum Corda,  pozostałe punkty będą obsadzane przez radców i adwokatów.

Pojawiły się również pytania dotyczące opisywanej przez media sytuacji  Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu związanej z działaniami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.  Starosta Krzysztof Faber ponownie wyjaśnił, że nikomu nie postawiono konkretnych zarzutów i dopóki trwa postępowanie Zarząd nie będzie podejmował żadnych kroków. Poinformował również, że do Dyrektora PZD wpłynęła prośba o rozwiązanie umowy pracy z wicedyrektorem za porozumieniem stron, która została przyjęta.

W trakcie sesji Rady Powiatu Nowotarskiego radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowotarskiego w 2018 roku. Harmonogram godzin pracy aptek ogólnodostępnych został dostosowany do potrzeb ludności i zapewnia dostępność świadczeń realizowanych również w porze nocnej i w dni wolne od pracy każdemu mieszkańcowi powiatu oraz licznym turystom okresowo przebywającym na terenie powiatu.

Radni zadecydowali także o połączeniu dwóch placówek oświatowych w zespół szkół. Z dniem 1 września 2017 r. Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego została przeniesiona do wydzielonej części nowego budynku siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1. Z uwagi na usytuowanie dwóch placówek na terenie jednej nieruchomości zaplanowano ich połączenie z dniem 1 stycznia 2018 r. w zespół pod nazwą: Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu. 

Rada Powiatu Nowotarskiego podjęła decyzję o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Powiatu Nowotarskiego Województwu Małopolskiemu na realizacje zadania budowy obwodnicy Chochołowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 958 Chabówka - Zakopane. Województwo Małopolskie, Gmina Czarny Dunajec oraz Powiat Nowotarski postanowiły wspólnie przygotować to zadanie inwestycyjne mające na celu poprawienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu, w szczególności pieszych – mieszkańców okolicznych miejscowości jak również turystów oraz poprawienie płynności przejazdu pojazdów. Na to zadanie w 2018 r. w budżecie powiatu zostaną zabezpieczone środki finansowe w wysokości ponad 39 tys. zł.