Wsparcie nauczania zdalnego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wsparcie nauczania zdalnego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

16 grudnia 2020

W ramach projektu partnerskiego pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” Powiat Nowotarski zakupił 21 laptopów, które przeznaczone są do wparcia nauczania zdalnego uczniów. W poniedziałek 14 grudnia sprzęt został przekazany dyrektorom 3 placówek edukacyjnych prowadzonych przez Powiat Nowotarski. Jeszcze w grudniu laptopy trafią uczniów.  

Sprzęt komputerowy rozdysponowano na podstawie zapotrzebowania, jakie dyrektorzy szkół zdiagnozowali i przesłali Kuratorium Oświaty w Krakowie. Jest to kolejne wsparcie udzielone szkołom, będące odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną ze światową pandemią wirusa SARS-CoV-2 i ponownym przejściem na tryb nauczania zdalnego – mówi Bogusław Waksmundzki wicestarosta Powiatu Nowotarskiego.

Na realizację tego zadania Powiat Nowotarski przeznaczył 73 500,00 zł, z czego pozyskane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosiło 66 150,00 zł.

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest od roku 2016. Powiat Nowotarski, jako partner, prowadzi działania w ramach 3 komponentów  z zakresu rozwoju kształcenia zawodowego: komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, utworzenia i prowadzenia Szkolnego Punktu Informacji i Kariery oraz Wsparcia organów prowadzących szkoły i placówki kształcenia zawodowego w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19.

Łączna wartość środków przeznaczonych na powyższe zadania wynosi 213 673,68 zł z czego pozyskano dofinansowanie w wysokości 192 306,31 zł.