XVI Spartakiada Integracyjna Dzieci i Młodzieży | Kalendarium

Strona główna

XVI Spartakiada Integracyjna Dzieci i Młodzieży

Termin
9 – 24 maja 2018
Zdjęcie 1

Burmistrz Rabki-Zdroju, Zespół Szkół  Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego, Zespół Szkół Uzdrowiskowych, Zespół Przedszkoli Dla Dzieci Przewlekle Chorych, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. św. Tereski, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Miejski Ośrodek Kultury w Rabce-Zdroju. Zespół Przedszkoli Specjalnych, Zespół Szkół Uzdrowiskowych w Rabce, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Race-Zdroju, Zespół Szkół przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym zapraszają na XVI Spartakiadę Integracyjną Dzieci i Młodzieży, która odbędzie się w dniach od 9 do 24 maja 2018 roku w Rabce-Zdroju.

Zmagania małych i dużych sportowców przewlekle chorych, niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie odbędą się w konkurencjach indywidualnych i zespołowych, które dadzą szanse zmierzyć się z własnymi zdolnościami i uzyskać najwyższy wynik. Sukces mierzony nie tylko liczbą, ale próbą sił i umiejętności dostosowanych do własnych możliwości. Rozgrywki odbędą się w placówkach sanatoryjnych rozmieszczonych na terenie całego miasta. Uroczysty finał zakończy zmagania sportowe 24 maja o godz. 15:30  na stadionie Klubu Sportowego Wierchy przy ul. Jana Pawła II 57

Każdy uczestnik otrzyma pocztówkę okolicznościową, a zawodnicy z najwyższymi wynikami otrzymają medale złoty, srebrny lub brązowy.  Spartakiada nie tylko daje szansę  na sukces, jest wizerunkiem uzdrowiska promującego aktywny styl życia osoby chorej i niepełnosprawnej, która na miarę własnych możliwości osiąga sukces, zdobywa nagrody, odczuwa radość i spełnienie. Równość szans na równi z godnością postrzega społeczeństwo przyjazne osobom o szczególnych potrzebach.  

Partnerami Spartakiady są: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz osób   z Upośledzeniem Umysłowym, IGiChP, ŚCRU, Uzdrowisko Rabka, MOK.