Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Długopole w dniu 16.02.2021 o godz. 10:00 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Długopole w dniu 16.02.2021 o godz. 10:00

data wystawienia: 13.01.2021
status: aktualne

GEO-FOTO Piotr Waś                                                                                                                                                                                                                                                                                GK. 6640.7866.2020

34-471 Krauszów 48 tel. 798 997 752 www.geodetanowytarg.pl

 

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Nowym Targu w dniu 04.01.2021 r. identyfikator zgłoszenia GK.6640.7866.2021 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  16 lutego 2021 r. (wtorek) odbędzie się

ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako:

dz. ewid. nr: 1409 od dz. ewid. nr: 1408;

oraz w punktach stycznych od dz. ewid. nr 9029/1, 9421;

oraz

dz. ewid. nr: 1413 od dz. ewid. nr: 1414;

oraz w punktach stycznych od dz. ewid. nr 9029/1, 9421;

położonych w Długopolu.

 

Czynności związane z ustaleniem przebiegu granic rozpoczną się w dniu 16 lutego 2021 r. (wtorek) o godz. 10:00 - na przedmiotowych działkach.

 

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.

POUCZENIE: Zawiadomieni właściciele ( władający ) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w interesie zawiadomionego podmiotu a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

                                                            

Piotr Waś

Geodeta uprawniony

nr uprawnień: 22508

                                                                                  podpis geodety