Wizyta Wojewody Małopolskiego w Starostwie. | Wiadomości

Strona główna

Wizyta Wojewody Małopolskiego w Starostwie.

25 lipca 2018
7
4
5
6
9

W dniu 25 lipca do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przyjechał Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik wraz z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego, żeby spotkać się z lokalnymi władzami samorządowymi. Tematem spotkania były kwestie związane z pozyskiwaniem środków finansowych na usuwanie skutków intensywnych opadów deszczu, które w ubiegłym tygodniu wyrządziły wiele szkód i spowodowały duże straty na terenie Powiatu Nowotarskiego, Tatrzańskiego i Limanowskiego. Na spotkaniu obecni byli również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie Rafał Rostecki oraz Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Wody Polskie Tomasz Sądag.

Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Wojewódzkiego poinformowali co powinno być zrealizowane ze strony samorządów, żeby zwracać się o wsparcie finansowe - jak składać wnioski o pozyskanie środków na usuwanie skutków powodzi, również w trybie szczególnym, który przewiduje skrócenie terminów ich rozpatrywania i wydawania pozwoleń.  

Wojewoda zadeklarował pomoc ze strony Urzędu Wojewódzkiego i zaapelował o stworzenie zespołu, który szczegółowo opisze problemy z jakimi borykają się władze samorządowe. “Postaram się tymi problemami dotrzeć do premiera oraz żeby zostały podjęte działania prowadzące do zmiany przepisów, przynajmniej tych najbardziej uciążliwych, które przeszkadzają w realizacji zadań związanych z następstwami powodzi” - powiedział Wojewoda.

Na zakończenie spotkania głos zabrał Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber, który podziękował wojewodzie za dzisiejszą wizytę a także  za przyjazd do Harklowej i udział w posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego  w ubiegłym tygodniu. Starosta zadeklarował podjęcie wspólnych działań z wójtami i burmistrzami - „Mam nadzieję, że wykorzystamy nasze wieloletnie doświadczenia i podejmiemy skuteczne działania mające na celu zapobieganie powodziom”

Szczegółowe informacje na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie:

http://malopolska.uw.gov.pl/