Posiedzenie Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej | Wiadomości

Strona główna

Posiedzenie Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej

16 sierpnia 2019
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W lipcu 2019 roku odbyły  się kolejne wybory do izb rolniczych. Już po raz szósty w III RP wszyscy płatnicy podatku rolnego, posiadający czynne prawo wyborcze, wybrali swoich przedstawicieli w gminie.

W dniu 8 sierpnia 2019 roku  w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu odbyły się Wybory Przewodniczącego i Delegata do WZ MIR z pośród Członków Rady. W obradach brali udział Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego Bogusław Waksmundzki i Przewodniczący Rady Małopolskiej Izby Rolniczej Ryszard Czicki. Podczas spotkania omówiony został także aspekt działalności samorządów rolniczych,  bieżących problemów  oraz  płaszczyzny wzajemnej współpracy.

Po przeprowadzeniu wyborów skład Rady Powiatowej MIR w Nowym Targu przedstawia się następująco:

Szczawnica - Karol Zachwieja Przewodniczący Rady    
Łapsze Niżne -Józef Nowak  Delegat na WZ MIR  Członek Rady                                                                    
Czarny Dunajec - Ludwina Józefek , Andrzej Ligas, 
Czorsztyn - Jan Olejarz,              
Jabłonka -Józef Machaj,  Jan Świdroń, 
Krościenko n/Dunajcem - Danuta Machała,                          
Lipnica Wielka - Andrzej Kudzia,
Łapsze Niżne - Jan Bryja,
Nowy Targ - Stanisław Buła, Zbigniew Łukasz, 
Nowy Targ Miasto  mandat nieobsadzony,
Ochotnica Dolna - Wojciech Piszczek,
Ochotnica Dolna - mandat nieobsadzony,
Raba Wyżna - Tadeusz Chlebek,  Andrzej Sularz,            
Rabka Zdrój - Zofia Zając, 
Spytkowice - Kazimierz Gacek,
Szaflary - Zofia Fatla, Dominik Kos

Nowy Przewodniczący Rady Karol Zachwieja podziękował wszystkim osobom, a także instytucjom funkcjonującym w otoczeniu rolnictwa za rzetelną i merytoryczną współpracę  w  minionym  okresie, a działaczom izbowym za  pracę  na  rzecz  rozwiązywania problemów rolniczego stanu. Apelował również do delegatów, aby byli inicjatorami działań społecznych, kulturalnych, związanych z tradycją,  a szczególnie działalności rolniczej. Złożył także podziękowania Wicestaroście Powiatu Nowotarskiego Bigusławowi Waksmundzkiemu za okazywaną życzliwość, zrozumienie dla podejmowanych działań oraz za wyjątkową przychylność.

W ostatnim punkcie spotkania Wicestarosta pogratulował wszystkim Członkom Rady oraz nowowybranemu Przewodniczącemu wyboru na tę zaszczytną  funkcję i życzył sukcesów, satysfakcji z działalności w samorządzie rolniczym, oraz owocnej pracy na rzecz wspierania rozwoju wsi.

Historia:

Dzieje izb rolniczych na ziemiach polskich sięgają 1895 roku i trwają do dzisiaj, z 50-letnią przerwą od 1946 roku. Zlikwidowane dekretem w 1946 r. od połowy lat 90 XX wieku wznowiły swoją działalność, funkcjonując na podstawie demokratycznych wyborów przeprowadzanych co 4 lata.

Historia Małopolskiej Izby Rolniczej ma ponad 20 lat i ten okres działalności jest dobrym momentem do podsumowań, ocen i wytyczania kierunków na przyszłość w myśl starożytnej zasady „radź się przeszłości, kieruj teraźniejszością, przewiduj przyszłość”. Izby rolnicze wpływają na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczą w jej realizacji. Małopolska Izba Rolnicza może pochwalić się wieloma osiągnięciami, spośród których do najważniejszych  należą:  powołanie  do  życia  ZWC  „Galicja”  (ubezpieczenia  wzajemne),  nawiązanie kontaktów  i  stała  współpraca z  partnerami  zagranicznymi,  intensywna  i  owocna  współpraca z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, a także z samorządami wszystkich szczebli oraz instytucjami obsługującymi rolnictwo.  MIR  odegrała  znaczącą  rolę  podczas  akcesji  Polski  do  UE  – zwłaszcza poprzez bardzo dużą aktywność szkoleniową, doradczą i informacyjną. Uczestniczyła w procesach budowania, a dziś umacniania, pozycji Polski na rynku UE, m.in. dzięki aktywności członków Izby w strukturach Lokalnej Grupy Działania, oraz innych lokalnych stowarzyszeń – szczególnie agroturystycznych i ekologicznych – w promowaniu produktów regionalnych i tradycyjnych. Na bieżąco opiniuje i formułuje stanowiska do ogromnej liczby proponowanych ustaw, rozporządzeń i nowelizacji dotyczących całego obszaru rolnictwa, a także polityki społecznej i częściowo gospodarczej. Interweniuje i broni interesu rolników we wszystkich trudnych sprawach, w miarę możliwości ustawowych i posiadanych kompetencji. Rolnicy oczekują od wybranych spośród nich w demokratycznych wyborach reprezentantów, że rozwiążą wszelkie problemy. Aby to uczynić MIR musi uzsykać wzmocnienie ustawowe i kompetencyjne na wzór izb przedwojennych, lub tych działających w innych krajach UE np. we Francji, Austrii, Niemczech.