PPWSZ

Strona główna

PPWSZ

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

ŁĄCZYMY PASJE Z NAUKĄ

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu powstała w 2001 roku jako pierwsza w Polsce uczelnia wyższa utworzona na wniosek samorządu województwa. Patronat nad nią objęły Uniwersytet Jagielloński oraz krakowska Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha. W trosce o wysoki poziom kształcenia i wszechstronny rozwój Uczelni „Podhalańska Wyższa” podpisała porozumienia o współpracy także z innymi renomowanymi uczelniami krakowskimi. Są wśród nich: Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Krakowska, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego oraz Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i Uniwersytet Rolniczy.

Zgodnie z hasłem „Łączymy pasje z nauką” dbamy, by w murach naszej uczelni znalazło się również miejsce na rozwijanie talentów i pasji. Studenci mają szerokie pole do popisu: rozwijają swe pasje w licznych kołach naukowych, organizują międzynarodowe konferencje naukowe. O dobrą kondycję i znakomite wyniki sportowe studentów PPWSZ troszczą się Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu, Uczelniany Klub Sportowy RECREO oraz Klub Uczelniany Sportów Zimowych KUSZ . W roku 2014 powołano do życia Akademicką Drużynę Hokeja, która w ciągu dwóch lat swego istnienia osiągnęła sportowy sukces, zajmując 5 miejsce w rozgrywkach I ligi hokeja na lodzie w sezonie 2014/15 oraz 4 miejsce w ligowych zmaganiach europejskich akademickich drużyn hokeja na lodzie EUHL w sezonie 2015/2016. Także w 2014 r. utworzono Studenckie Radio „Fala Podhala”, które pozwoliło uzyskać „dziennikarskie szlify” sporej gromadzie studentów, przyczyniając się jednocześnie do integracji i ubarwienia życia studenckiej społeczności. W tym samym roku powstał również amatorski zespół teatralny studentów filologii angielskiej, którego członkowie łączą praktykę w posługiwaniu się językiem Szekspira z dobrą zabawą. Piękne tradycje kulturowe regionu kultywuje założony w 2010 roku Uczelniany Zespół Góralski „Młode Podhale”. W zespole tańczy, gra i śpiewa brać studencka, a także absolwenci i uczniowie szkół średnich Nowego Targu i okolicznych miejscowości.

W październiku 2001 uczelnia rozpoczynała swoją działalność oferując cztery kierunki kształcenia: filologię polską, fizjoterapię, pielęgniarstwo oraz rekreację i turystykę. W ciągu dekady wzbogaciła się kolejno o architekturę i urbanistykę, ratownictwo medyczne, ochronę środowiska oraz inżynierię środowiska. W roku 2014 PPWSZ poszerzyła ofertę o kolejne kierunki: gospodarkę przestrzenną, filologię angielską i kosmetologię.

Obecnie Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ma w ofercie dziesięć kierunków studiów I stopnia, prowadzonych zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, ponadto studenci 5 kierunków (pielęgniarstwa, fizjoterapii, kosmetologii, architektury oraz turystyki i rekreacji) mają możliwość kontynuowania nauki i zdobycia tytułu magistra na studiach II stopnia.

W lipcu 2016 Rektorzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu podpisali porozumienie o powołaniu jednostki wspólnej zarządzanych przez siebie Uczelni pod nazwą Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych. Głównym zadaniem PONE jest prowadzenie edukacji i badań naukowych w dziedzinie nauk ekonomicznych, szczególnie takich, które mogą przyczynić się do rozwoju subregionu podhalańskiego. Studia poprowadzą wykładowcy obu Uczelni, a absolwenci otrzymają podwójny dyplom.

W grudniu 2009 roku decyzją Komisji Europejskiej Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu otrzymała Kartę Erasmusa, upoważniającą studentów PPWSZ do korzystania zarówno z oferty edukacyjnej uczelni państw UE, jak i do możliwości odbywania praktyk zawodowych za granicą.

PPWSZ przykłada ogromną wagę do praktycznych aspektów kształcenia, służy temu m.in. nieustanna troska o rozwój bazy dydaktycznej. PPWSZ może śmiało pochwalić się swym zapleczem dydaktycznym. W latach 2007 – 2011 Uczelnia wybudowała nowoczesny budynek Centrum Dydaktyczno – Bibliotecznego, z aulą, biblioteką, laboratorium chemicznym i pracownią rysunku. W kwietniu 2013 roku zostało otwarte doskonale wyposażone laboratorium geotechniczne Instytutu Inżynierii Środowiska, a w maju 2014 roku supernowoczesne laboratorium kosmetologii. Doskonale przygotowana kadra naukowa i kameralny charakter Uczelni sprzyjają pogłębianiu relacji mistrz – uczeń.

Nasza Uczelnia, jako jedyna państwowa wyższa szkoła zawodowa w Polsce, ma w nazwie określenie Podhalańska. To przywilej, ale i zobowiązanie. W programach nauczania większości kierunków kładziemy silny nacisk na dziedzictwo naszego regionu. Podhalańska Wyższa jest również podmiotem współpracy z licznymi partnerami w regionie. Na mocy stosownych porozumień współpracuje ona z powiatami: nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim i brzeskim, ze szkołami ponadgimnazjalnymi, Stowarzyszeniem Uniwersytet III Wieku, ze Związkiem Podhalan, ZEW Niedzica, Termami Podhalańskimi, zakładami opieki zdrowotnej, a także wieloma innymi instytucjami.

Siedzibą Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej jest Nowy Targ, miasto wyjątkowo pięknie położone między trzema pasmami górskimi: Gorcami, Tatrami i Pieninami. Te trzy, różne w swym charakterze pasma górskie, oferują pełną gamę możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu: turystykę pieszą i rowerową, wspinaczkę skałkową i górską, narciarstwo zjazdowe i biegowe. Kontakt z nieskażoną przyrodą gwarantują 3 okoliczne Parki Narodowe: Gorczański, Tatrzański i Pieniński oraz okoliczne kompleksy leśne z wytyczoną siecią szlaków pieszych, rowerowych i narciarstwa biegowego.

www.ppwsz.edu.plPodhalańska Państwowa

Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

ul. Kokoszków 71

Tel. 18 26 10 700